Skip to main content
 

Een team en investeerders om de groei te ondersteunen

Kapitaal & talent

Profinpar combineert “kapitaal en talent“, waarbij de investeerders-ondernemers bereid zijn om de investeringen actief te ondersteunen door gebruik te maken van hun expertise en netwerken.

Het fonds wordt ook gefinancierd door particuliere familieholdings en institutionele beleggers.

Actief partnerschap

Dit is een actief partnerschap, waarbij Profinpar ernaar streeft om het bedrijfsmodel van het partnerbedrijf te begrijpen en deel te nemen aan het definiëren en implementeren van een waardecreërende strategie en het kiezen van de benodigde middelen.

Profinpar heeft zitting in de Raad van Bestuur, maar neemt niet deel aan het dagelijks bestuur. Dit wordt toevertrouwd aan een manager, al dan niet een actieve partner, die een autonoom bestuur heeft.

Ad hoc werkgroep (fondsmanagementteam + investeerder-ondernemers)
Uitnodiging op basis van vaardigheden aangepast aan de gelegenheid
Ondersteuning van de ad-hocwerkgroep

Veel meer dan kapitaal

Tijdens de fase van de investeringsanalyse richten we een ad-hocwerkgroep op met een aantal investeerders-ondernemers wier sectorale of functionele vaardigheden de analyse kunnen verrijken. Zij dragen hun ondernemersexpertise en zakelijk inzicht bij aan de analyse.

Een katalysator voor ontwikkeling

Zodra de investering is gedaan, ondersteunt deze ad-hocwerkgroep het management van het bedrijf bij zijn ontwikkeling door deel te nemen aan de raad van bestuur.

Het begrip katalysator ligt ten grondslag aan de betrokkenheid van Profinpar.

Samen met onze investeerder-ondernemers stellen we een strategisch plan op dat een businessplan en een aandeelhoudersplan omvat. Deze strategische ondersteuning stelt managers in staat om uit hun isolement te breken en hen de tools te geven die ze nodig hebben om hun managementtalenten in te zetten.

« Ik geloof erg in geluk en ik merk dat hoe harder ik werk, hoe meer geluk ik heb. »

Thomas Jefferson

Ons DNA: gedifferentieerd durfkapitaal dat benadrukt de expertise van onze investeerders en actieve partnerschappen