Skip to main content
 

Onze investeringscriteria

Partner van bedrijven en hun aandeelhouders

Profinpar biedt actieve ondersteuning aan bedrijven die voor uitdagingen staan op het gebied van groei, overdracht en optimalisatie.

Groei

Als eigenaar van een kmo is het uw doel om het eigen vermogen van uw bedrijf te versterken, zodat u over de middelen beschikt om uw ambities te verwezenlijken.

Wilt u een ontwikkelingsplan uitvoeren zonder uw vermogen verder vast te leggen? Een andere zorg is de eenzaamheid van een manager met zijn neus op de feiten.

Overdracht

U wilt uw bedrijf in zijn geheel overdragen aan een nieuw team en eigenaar.

U wilt de overdracht voorbereiden en een deel ervan verkopen om liquiditeit te creëren terwijl u actief blijft vóór een geoptimaliseerde definitieve verkoop; u wilt de toekomst van het bedrijf op lange termijn verzekeren.

U wilt de “generatiewissel” organiseren door liquiditeit te creëren voor sommigen en anderen actieve partners te laten blijven.

Meer weten ..."Welke toekomst voor mijn kmo?"

Als manager van een holding of een grote onderneming overweeg je om een dochteronderneming, een holding of een tak van activiteit te verkopen.

Optimalisatie

Binnen het kader van gecontroleerde risico’s kan Profinpar bedrijven helpen die te maken hebben met optimalisatie-uitdagingen waarvoor kapitaal en expertise nodig zijn om ze op te lossen. In dergelijke gevallen kan Profinpar een beroep doen op haar getalenteerde pool van investeerders-ondernemers.

(L)MBO, MBI en OBO

Als koper van een bedrijf wilt u deze vaak complexe operatie uitvoeren met de steun van ervaren, solide en langetermijnpartners, die uw rol als actieve CEO respecteren en financiële middelen, netwerken en aanvullende expertise ter beschikking stellen als onderdeel van een constructieve dialoog. Laat ons meer weten over uw project door dit formulier in te vullen !

Co-investering

Als publieke of private equity-investeerder wil of kan je niet de leiding nemen in het aandeelhouderschap en wil je daarom een collega ondersteunen die liever een actieve hands-on aandeelhoudersrol speelt.

 

Onze investeringscriteria

Groeifasen

Doelwitten zijn “volwassen” bedrijven, dus geen start-ups.

Ze hebben een positieve winstgevendheid en het potentieel om waarde te creëren door een realistisch ontwikkelingsplan met gecontroleerde risico’s uit te voeren.

Fases van scale-up worden ook in aanmerking genomen.

Bedrijven in structurele moeilijkheden worden uitgesloten. Dit geldt niet voor kwaliteitsbedrijven waarvan het bedrijfsmodel is ondermijnd door de gevolgen van de pandemie (onderkapitalisatie, te hoge schuldenlast, enz.).

Bedrijfsgrootte

De beoogde bedrijven zijn middelgroot. Meestal hebben ze de volgende kenmerken

 • ze hebben tussen de 20 en enkele honderden mensen in dienst
 • toegevoegde waarde van minstens €2m en/of bruto operationele cashflow (EBITDA) van minstens €500.000
 • een aandelenwaarde tussen €2m en €20m.

Voor scale-ups gelden deze drempels niet.

In het geval van bedrijven in moeilijkheden kan een asset deal overwogen worden, met name als exit uit een gerechtelijke reorganisatieprocedure.

Investeringsgeografie

Profinpar is actief in België, Luxemburg en Noord-Frankrijk.

Sector

Profinpar wil de groei van bedrijven financieren door zich te richten op niche- of gedifferentieerde bedrijven (specifieke knowhow, uitmuntendheid, structurering van de business, zichtbaarheid van het merk, bescherming tegen markttoetreding, marktaandeel, enz.)

Het Profinpar Fonds heeft geen sectorvoorkeur, maar de volgende activiteitsgebieden worden als aantrekkelijk beschouwd:

 • Home, Energie, Beveiliging, Domotica, Materialen, Milieu (Greenwin)
 • Voeding & Drank (Wagralim)
 • Technologie, technische producten & diensten, processen (Mecatech)
 • B2C: Traditionele producten en netwerken & e.commerce
 • Gespecialiseerde diensten (engineering, vertaling, fiduciair, rekrutering, industriële diensten, gemeenschapsdiensten, enz.)
 • Levenswetenschappen, gezondheid, vergrijzing, vrije tijd

Geïnvesteerde bedragen

 • Minimumbedrag van 1 miljoen euro – in een of meer fasen – en maximum van 6 miljoen euro, wat overeenkomt met 10% van het fonds …
 • … mogelijk verhoogd met fondsen van mede-investeringen door de investeerders van het fonds, en fondsen van andere partners in syndicaat of vereniging
 • … overeenkomend met ~40% tot 100% van de aandelen …
 • … dus participaties die een aanzienlijke invloed mogelijk maken.

« De twee belangrijkste elementen staan niet op de balans van een bedrijf: de reputatie en de mensen. »

Henry Ford

De kwaliteit van het managementteam achter het ontwikkelingsproject van het bedrijf is cruciaal